Τα προϊόντα που καλύπτονται από LIFETIME WARRANTY φέρουν εγγύηση πως τα προϊόντα θα είναι απαλλαγμένα από κατασκευαστικά ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή για τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Εάν εμφανιστεί ένα τέτοιο ελάττωμα, εμείς θα επισκευάσουμε το προϊόν σας ή θα το αντικαταστήσουμε, κατά περίπτωση και κατά την κρίση μας, με το ίδιο ή ένα ισοδύναμο μοντέλο, δωρεάν.
Collections covered:
 Avolve™ 1.0
 CH-97™ 1.0 & 2.0
 Seefeld™
 Spectra™ 1.0
 Werks Traveler 1.0
 Curb
 Accessories 1.0, 2.0 & 3.0
 Altius™ 1.0, 2.0 & 3.0
 Altmont™ 1.0 & 2.0

Αποποίηση Ευθυνών
Όλες οι εγγυήσεις είναι μη μεταβιβάσιμες και δεν καλύπτουν διακοσμητικές βλάβες, φθορά, βλάβες που προκύπτουν από την κατάχρηση, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη επισκευή ή κακή μεταχείριση, κοινή ζημία φορέα, απώλεια χρήσης, απώλεια χρόνου ή ζημιές στο περιεχόμενο της τσάντας σας.
Τα έξοδα αποστολής για το κέντρο επισκευής μας είναι η ευθύνη του ιδιοκτήτη. Η αρχική απόδειξη πώλησης με εξακρίβωση της ημερομηνίας αγοράς από εξουσιοδοτημένο έμπορο λιανικής είναι υποχρεωτική δια την ισχύ της εγγύησης. Τυχόν επισκευές που θα γίνουν θα αποκαταστήσουν την προβλεπόμενη λειτουργικότητα του προϊόντος.
Παρότι οι επισκευές θα γίνουν από επαγγελματίες, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πως θα διατηρηθεί η αρχική τους εμφάνιση. Οι εν λόγω εγγυήσεις σας παρέχουν συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία ή από χώρα σε χώρα.

Πώς μπορώ να δηλώσω βλάβη εντός εγγύησης;
Στείλτε μας ένα email με τα στοιχεία επικοινωνίας σας και μια περιγραφή του σφάλματος ή της ζημιάς. Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε φωτογραφίες κάθε σφάλματος καθώς βοηθά πολύ στην επιτάχυνση των αξιώσεων.


Το προϊόν προστέθηκε στη σύγκριση προϊόντων!